Ktorý je váš mesiac? Neklam, len napíš do komentára či je to pravda …

 

Ľudia narodení v…

Januári : sú najvtipnejší.

Februári : sú najbláznivejši.

Marci : sú najkrajší.

Apríli : sú najsladší.

Máji : sú najláskavejší.

Pokračovanie na ďalšej strane…

1
2