Tomek sa po integračnom stretnutí vo svojej spoločnosti zobudil s veľkou opicou. Spravidla muž nepije vôbec, ale počas party všetky nápoje vyzerali a chutili ako najchutnejšie šťavy!…

 

Bohužiaľ si Tomek ani nepamätal, kedy sa vrátil domov. Cítil sa veľmi zle a ani nevedel, či náhodou neurobil niečo zlé. Bál sa otvoriť oči, pretože nevedel, čo sa s ním stane.

Pokračovanie na ďalšej stránke …