V poslednom čase sa často objavujú správy o domácom násilí páchanom na deťoch. Sú to samozrejme strašné správy a určite tieto telesné tresty nepodporujem. Čo ale klasický „výprask“, ktorý si možno aj vy z detstva pamätáte? Ste za alebo proti?

V nasledujúcom článku sa dočítate, aké následky môže mať telesný trest na vaše ratolesti.

Prípad, ktorý sa nedávno odohral v Kanade, vás možno trochu šokuje. Po výzve Komisie pre pravdu a zmierenie zakázať fyzické tresty detí, sľúbila liberálna vláda, že takéto tresty zakáže. Najvyšší súd v Massachusetts rozhodol o odňatí detí z jednej pestúnskej rodiny práve preto, že boli preukázané časté fyzické tresty na deťoch. Neúspešný argument rodičov bol, že je to v súlade s ich kresťanskou výchovou a vierou.

Pozitívne je, že stále viac ľudí je proti a začína sa o tomto probléme živo diskutovať. Samozrejme sú aj ľudia, ktorí sú za výprask, pretože si myslia, že tým daný problém vyriešia, poprípade, že sa už nebude opakovať. Je však v poriadku udrieť problémové dieťa, keď už sme naozaj v koncoch?

Pokračovanie na ďalšej strane …